Redaksjonen

Borettslaget har egen borettslagsavis.

2018-07 Valdresbulletin ligger i øyeblikket på is. Om noen kunne tenke seg å ta opp stafettpinnen og ønsker litt mer informasjon kan man kontakte styret.

Valdresbulletinen redigeres etter redaktørplakaten. Redaksjonen er altså formelt sett ikke underlagt styret, men står fritt til å skrive og informere om aktuelle saker iht. mandatet gitt av generalforsamlingen.

Avisen har tidligere kommer ut ca. 6 ganger i året, men fra 2015 ble det redusert til 4 nummer pr. år (vår-, sommer-, høst- og vinternummer) samtidig som enkelte bildereportasjer og andre utvalgte artikler publiseres på nettsidene.

Foreløpig siste utgave ble distribuert våren 2017.

.............................................

Se også:

Papiraviser på nett

Bildereportasjer