Styret og styrets arbeid

Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og generalforsamlingens vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer.

Det er Generalforsamlingen som velger medlemmer til styret. Generalforsamlingen avholdes normalt i april / mai hvert år. Styreleder og styremedlemmer velges for en periode på 2 år. Varamedlemmer velges for en periode på 1 år.

Styrets medlemmer

Jan Arne Grønli, Styreleder 2019-2020
E-post: styret@valdresgataborettslag.no
Mobil: 905 04 804

Håvard Arnstad, Styremedlem 2018-2020

Astrid Lervåg, Styremedlem 2019-2021

Cecilie Winger, Styremedlem 2018-2020

Ingrid Våge, Styremedlem 2019-2021

Kristin Halvorsen, Varamedlem 2019-2020

Kristin Lyng, Varamedlem 2019-2020

Åse Svartis Christiansen, Varamedlem 2019-2020

Karsten Aase-Nilsen, Varamedlem 2019-2020

Styremøter

Styrets medlemmer møtes normal første tirsdag i hver måned.

Innspill til styret

Innspill til saker eller kommentarer til informasjonen fra styret må leveres senest 3 dager før styremøtet. Send gjerne informasjonen på e-post eller legg den i styrets postkasse utenfor fellesrommet på nedsiden av 1B.

Retningslinjer for styrearbeidet

Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid som klargjør de krav som stilles til borettslagets tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar knyttet til forvaltning av økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering og håndtering av utbetalinger.

Beboermøtet

I forkant av generalforsamlingen kaller styret inn til Beboermøtet, der styret informerer om saker de har jobbet med.

Dugnaden

Styret arrangerer og kaller inn til dugnad en gang i året, normalt i april måned.

.................................................

Se også Styrets vedtaksmyndighet