Ventilasjon - fuktighet, mugg og radon

God ventilasjon er viktig for å unngå bygningsskader som følge av mugg, sopp og råte. God ventilasjon er også viktig for et sunt bomiljø bl.a ved å holde radonkonsentrasjonen på et lavt nivå

Valdresgata borettslag har mekanisk avtrekksanlegg i alle leilighetene.

- Frisk luft tilføres boligen via tilluftsventiler over vinduene

...og trekkes ut via avtrekksventiler på bad og kjøkken.

- for at luft kan trekkes ut gjennom ventil på badet skal det være åpning mellom dør og terskel

I utgangspunktet skal både tilluftsventiler og avtrekksventiler være åpne året rundt. Er det spesielle forhold som gjør at du må lukke luftespaltene over vinduene i en periode må du sørge for å ”sjokklufte” ved å åpne vinduene i noen minutter en til flere ganger om dagen

Alle ventiler i boligen må rengjøres godt med jevne mellomrom med bruk av støvsuger og med såpevann, børste og klut ved behov.

NB! Det er ikke tillatt å koble kjøkkenvifter, badromesvifter, tørketromler o.l. på avtrekksventilene. Det er heller ikke tillatt å stenge avtrekksventiler f.eks i forbindelse med ombygging inne i leilighet .