Vektertjenesten

Borettslaget har avtale med Securitas om vakthold i borettslaget. Ved behov kan du raskt kontakte dem på telefon hele døgnet.

Tlf. 22 97 10 70

Vekter kan tilkalles ved for eksempel støy, husbråk, uønsket opphold av personer i fellesarealer og parkeringshuset, eller ved en følelse av utrygghet. Ha lav terskel for å ringe Securitas hvis du føler deg utrygg. Det koster ingenting ekstra å tilkalle vekteren!

Husk å oppgi at du ringer fra Valdresgata Borettslag og hvilken adresse henvendelsen gjelder.

-------------------------------

Securitas Bomiljøvakthold er til for å gi deg som beboer trygghet og trivsel. Vekteren vil utføre inspeksjoner med forskjellig omfang, til varierende tider, ut ifra hva som er avtalt.

Vekteren fører sporadisk tilsyn av bl.a. bakgård, boder og garasje, samt påser at ingen uønskede personer oppholder seg på deres område. Er vekteren i tvil om hvem du er, vil han/hun spørre om du har nøkkel som gir adgang til fellesarealer eller lignende.

-------------------------------

Ev. tilbakemeldinger om kvalitet på tjenesten rettes til styret. Andre spørsmål om tjenestetilbudet rettes til Securitas på telefon 02452 eller via www.securitas.com.