Endret: 9 jul 2018     Opprettet: 20 des 2014

Valgkomiteen

Valgkomiteen innstiller forslag til generalforsamlingen på medlemmer til styret og andre utvalg. Valgkomiteen velges av generalforsamlingen.

Valgkomiteen 2018-2019 består av:

Nard Schreurs, Valdresgata 1A

Knut Erik Sandli, Valdresgata 25B

Henrik Tronslien Seip, Valdresgata 25A