Utleie av egen bolig (bruksoverlating)

Det er ikke tillatt å leie ut eller overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse.

Midlertidig bruksoverlatelse av hele leiligheten

Dersom andelseier selv har bodd i leiligheten ett av de to siste år, har han/hun rett til å benytte midlertidig bruksoverlatelse i inntil 3 år.

I Valdresgata brl kreves godkjenning av den/de som skal være midlertidige brukere, så andelseier er pålagt å søke om midlertidig bruksoverlatelse.

Merk at:

- Navn på midlertidig(e) bruker(e) må være oppført på søknadspapirene

- Firma, utleiemeglere o.l. godkjennes ikke som midlertidig bruker.

Bruksoverlatelse av deler av leilighet

Det å låne eller leie ut deler av sin bolig til andre slik at det oppstår et bofellesskap er helt greit forutsatt at man samtidig selv bor i leiligheten. Dette utløser ikke krav om godkjennelse.

Vi minner om at næringsvirksomhet forutsetter særskilt godkjennelse fra borettslaget.

Søknadsskjema

Søknadsskjema for bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS. Ring OBOS sentralbord, telefon 02333. Valdresgata borettslag er selskap 0411.

Utfylte søknadspapirer skal alltid sendes til OBOS, ikke til borettslagets styre.