Endret: 20 okt 2017     Opprettet: 20 des 2014

TV - fellesavtale

Borettslaget har inngått fellesavtale med RiksTV

Leverandør

Fellesavtale er inngått med RiksTV

Kundeservice 21 01 02 10

 

Bindingstid

Bindingstid: 1/9-2017 til 1/9-2020


Pris og produkt

Pris står oppført på egen linje i fellekostnadsfaktura
Pris fra 1/9-2017 er kr 219,- pr mnd

Produkt avtalen gjelder er ”RiksPakken IP” inkludert SMART boks II (uten PVR)

NB! SMART boks II dekoder som er utlevert tilhører leiligheten og skal stå igjen dersom du flytter. Som andelseier er du ansvarlig for enheten.


Tilleggsprodukter

Fellesavtale innebærer ikke noe annet enn at vi har spesielle priser på de produktene som er omfattet av avtalen. Det betyr at betingelser og tilbud som ”En pris – TV overalt” også gjelder oss.

Du kan inngå avtale om tilleggstjenester og produkter på lik linje med alle andre kunder hos RiksTV. Priser/ilbud på hjemmesidene til RiksTV gjelder.

Du kan kjøpe en RiksTV boksene i enkelte butikker men normalt er det billigst å kjøpe direkte fra RiksTV

Generelt søker distributører å få inn nye kanaler og tjenester som slår an. I praksis betyr det at nye ideer som blir lansert av en distributør ganske kjapt blir kopiert av konkurrentene.


Kanaltilbud og endringer

Alle distributører har jevnlig forhandlinger/reforhandlinger med kanaleiere og kanaltilbud er ikke låst en gang for alle. 

Ulike plattformer for distribusjon har ulike utfordringer i forhold til å bli enige om priser og betingelser. Tradisjonell distribusjon i lukkede anlegg er en helt annen skål enn å tilby IP basert, bl.a. fordi det er vanskeligere å kontrollere distribusjon. Da blir kanaleiere bekymret og det er nok en av årsakene til at det tar tid å få på plass reell konkurranse på IPTV løsninger.

Det er i dag et stort tilfang av strømmetjenester som kan levere fremmedspråklige kanaler og etterspørselen er generelt så begrenset at man kan ikke forvente noen utvidelse i denne retningen


Noen trender i produktutvikling

- IPTV er på full fremmarsj
- Større fleksibilitet i ”TV pakker”, flere egne valg
- Dyre/avanserte ”TV-boxer” erstattes av enklere utgaver som i stor grad styrer grensesnitt.
- Nye tjenester legges inn som del av ”pakken”
- Sømløse overganger mellom direktesendinger, strømming og arkivløsninger
- Utfasing av PVR til fordel for skylagringsmuligheter
- TV overalt, på alle plattformer, til enhver tid

 

5/9-17 JAG