Tjenesteleverandører

Borettslaget kjøper en rekke tjenester fra eksterne tjenesteleverandører. Synspunkter eller tilbakemeldinger på utførelsen av disse tjenestene kan du gi til styret.