Sykkelrommene - hvilket skal du benytte?

Hvilke sykkelrom skal du benytte hvis din oppgang ikke har eget sykkelrom?

Ikke alle oppganger har egne sykkelrom. Listen under viser hvilke sykkelrom som du skal benytte hvis du bor i en oppgang uten eget sykkelrom.

Nøkler bestilles hos vaktmesteren.

Oppgang

Sykkelrom

25A

3C

25B

3D

25C

13D

25D

13C

21/23

15

17

13C

19/9

3B

5

3A

7

1B

11

13B

13A

1A