Søppel- og avfallshåndtering

Borettslaget følger normale regler i Oslo kommune for kildesortering av husholdningsavfall. Søppelrommene huser en konteiner for papir og papp, samt konteinere for matavfallet (grønne poser), plastembalasjen (blå poser) og restavfallet (vanlige poser).

Det er viktig at det kun er denne typen avfall som legges i nevnte konteinere i søppelrommene, hvis ikke risikerer borettslaget å få tilleggsgebyr fra Rennovasjonsetaten.

Annet avfall fra husholdningene som glass og metall, farlig avfall, elektrisk og elektronisk avfall, batterier, lyspærer og lysstoffrør må hver enkelt beboer selv kildesortere og kaste på angitte returpunkter, jmf. retningslinjene fra Rennovasjonsetaten .

Konteiner for grovavfall

Borettslaget utplasserer periodisk konteinere for grovavfall (avfall som er for stort for restavfallsposene, slik som f.eks. møbler). Oppslag om utplassering av konteinere kommer på oppslagstavlene i oppgangene. Det er ikke tillatt å plassere grovavfall i søppelrommene.

Konteiner for juletrær

Konteiner for juletrær (den organiske typen) utplasseres hvert år i begynnelsen av januar måned.