Radonmålinger

Borettslaget har i 2014 og 2015 gjennomført radonmålinger i leilighetene i 1. og 2. etasje som kan være eksponert for radon.

Generelt er konklusjonen etter målingene er at radonnivåene ser ut til å kunne holdes på et tilfredsstillende nivå forutsatt at leilighetene luftes slik det er lagt opp til.

Nye målinger vil bli foretatt i med spesielt fokus på leiligheter som i minst en av målingene har vist tall over anbefalte grenseverdier.

--------------------------

Radon er en luktfri og usynlig edelgass som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Utendørs vil konsentrasjonen normalt være lav, men innendørs kan konsentrasjonen bli så høy at den er helsefarlige.

Radon i inneluft øker risikoen for lungekreft. Jo lenger tid man eksponeres og jo høyere radonnivået er, jo mer øker risikoen.

Statens strålevern anbefaler at målinger foretas periodisk i alle leiligheter med bakkekontakt og i etasjen over dette.

Mer om radon og radonmålinger kan du lese på hjemmesidene til Statens strålevern på www.nrpa.no/radon .

--------------------------