Kontaktpersoner

Vekter - tlf.  22 97 10 70

Vaktmester - tlf.  907 85 214

Styret / Styreleder - tlf.  905 04 804


Tjenesteleverandørene

Velferden      Valdresklubben

Valdresbulletinen     Valgkomiteen

 

Informasjonskanaler i borettslaget.

Rundskriv/oppslag
Styret kan ikke pålegge andelseiere å benytte digital kommunikasjon så all sentral informasjon  distribueres på ”gamlemåten”.

SMS varsling
Dette benyttes primært ved akutte hendelser som f.eks om lekkasje medfører at man må stenge av vann på kort varsel. 

www.valdresgataborettslag.no
Her skal man finne all grunnleggende informasjon om borettslaget. Det er i hovedsak ”statisk” informasjon, men det er også deler som oppdateres oftere, f.eks ”oppslagstavle”. Ved behov vil rundskriv kompletteres av en mer detaljert beskrivelse her.

Facebook (lukket gruppe)
FB er en veldig nyttig for kommunikasjon mellom beboere som er på denne plattformen, men det er ingen etablert kanal for spørsmål til styret eller vaktmester.

NB! Har du spørsmål du ønsker besvart av styret eller vaktmester må du benytte epost, mobil/sms eller legge lapp i postkassa utenfor kjelleren i 1B.Generelle spørsmål - Se Praktisk informasjon a-å.