Gassbeholdere må ikke lagres i kjelleren!

Det er strengt forbudt å lagre gassbeholdere - til gassgriller og ev. annen bruk - i kjelleren! I borettslaget er balkongene et egnet sted for slik oppbevaring.

Verken store eller små gassbeholdere skal oppbevares i kjeller eller under bakkenivå.

Gassen er tyngre enn luft. Hvis gass lekker ut under bakkenivå eller på et sted uten skikkelig lufting, vil den samle seg langs gulvet. Da skal det bare en liten gnist til før gassen tar fyr og eksploderer. Skadene på bygningsstrukturen - for ikke å nevne potensielle personskader - kan bli omfattende.

Det er tillatt å oppbevare inntil to flasker på opptil 11 kilo hver i en bolig.

Les mer om dette på hjemmesidene til Direktoratet for samfunnnssikerhet og beredskap .