Dyrehold

Det er tillatt å ha dyr i Valdresgata, men du oppfordres til å avklare med naboene

I loven er det krav til at dyrehold ikke skal være ”til vesentlig ulempe” for andre beboere. Det at man ikke liker dyr er ikke noen vesentlig ulempe i lovens forstand. I praksis dreier det seg derfor om noen blir alvorlig syke av nærheten til dyr. Noen er så allergiske at bare det å gå i oppgangen der dyr har vært, innebærer akutte fysiske reaksjoner. I slike tilfeller er det dyreholdet som må vike.

Merk at det er den som ønsker å skaffe husdyr som er ansvarlig for å avklare i forhold til naboene.

Dersom man flytter inn i en oppgang der det allerede er andelseiere som har hund eller katt kan man ikke i etterkant hevde vesentlig ulempe og kreve dyr fjernet.

Se også husordensregler for nærmere informasjon om regler knyttet til dyrehold.