Dørpumper - service og vedlikehold

Hjelpemiddelsentralen har etter tillatelse fra borettslaget, installert dørpumper (en automatisk døråpner) i enkelte av oppgangen hvor det bor andelseiere med behov for dette. Ved behov for service av dørpumpa, kontakt vaktmesteren.

En dørpumpe må ikke forveksles med en den elektrisk dørbuzz'eren som alle oppganger har installert.

Det er mulig å kontakte Hjelpemiddelssentralen i Oslo direkte ved behov for service av dørpumpa.

NB. Tidligere har Hjelpemiddelsentralen hatt en praksis som kan medførere noe ekstraarbeid for den som ønsker å melde feil: Det er kun den enkelte som har fått tildelt dørpumpen som får lov til å bestille service. Dermed er nok det enkleste for alle andre å ta dette via vaktmesteren.