Bredbånd - fellesavtale

Nytt fiberbasert nett og fellesavtale på bredbånd er på plass

Innledning

Det kan være greit å innlede med å nevne at fiberkabler er relativt skjøre. Vanlige nettverkskabler er heller ikke veldig sterke. Poenget er at om du f.eks. i forbindelse med oppussing tar dem løs på samme måte som mange av oss nok gjør med strømledninger vil de ryke. Reparasjonskostnader må du selv dekke.

Andelseier er også ansvarlig for utstyr montert i leiligheten som tilhører bredbåndsleverandøren.


Leverandør

Fellesavtale bredbånd er inngått med Homenet 

Kundeservice tlf.: 38 99 01 00


Bindingstid

Vi har finansiert utbyggingen gjennom en 5-års bindingstid på bredbåndsleveranse.

Bindingstid: 1/9-2017 til 1/9-2022

Når bindingstid er over eier borettslaget det interne nettet. Da står borettslaget fritt til å velge andre leverandører om det skulle være ønskelig.


Pris

Pris står oppført på egen linje i fellekostnadsfaktura så om du får dekket bredbånd gjennom jobben kan bruke denne som dokumentasjon.

Ved oppstart 1/9-2017 er pris per mnd på kr 269,-


Hastighet og test av dette

Ingen leverandør kan foreløpig garantere 1000/1000 selv om navn på produkt indikerer det. Flere av de største leverandørene av bredbåndsprodukter opererer for øvrig med "best effort" og garantere følgelig ingen ting.

Vår avtale med Homenet inkluderer garantert hastighet på 950/950.

Garanti gjelder kablet tilkobling fra fibermodem i leilighet frem til bredbåndsleverandøren.
Ved måling av hastighet er det mange faktorer som potensielt spiller inn og når vi kommer opp i
riktig høye hastigheter blir utstyrsbegrensninger en veldig aktuell problemstilling. Det kan godt være at kombinasjon hardware/software i utstyret du benytter ganske enkelt ikke håndterer hastigheter opp til 950Mbps.

Andre viktige parametre i forbindelse med test av hastighet er satt opp her: Homenet hastighetstest. Der finner du også lenke til test. Pass på at du ikke
benytter "betaversjon"

Dersom du har testet etter alle kunstens regler og konsekvent får alt for lave hastigheter kan du kontakte kundeservice hos Homenet. Om du er tilkoblet når du ringer kan de se bl.a hvilke enheter som er på, med hvilket nettverkskort o.l. Finner man ingen rimelig forklaring vil leverandør i siste instans kunne kjøre test hos deg med utstyr de bringer med seg.


Nettverk i leiligheten

Kablet nettverk er generelt best med tanke på hastighet og stabilitet. Du kan kjøpe komplette nettverskabler i et utall av lengder og farger. De fleste kan trolig fikse sitt egne kablede nettverk men det kan likevel være greit å bestille installasjon, spesielt om man trenger føring gjennom vegger. Man skal aldri bore uten å vite hva som ligger skjult av rør og kabler.

”HomePlug” nett via strømkontaktene er et alternativ som er enkelt men har ulempen at hastighet blir begrenset. Generelt fungerer det best om tilkoblingspunktene ligger innen samme strømkurs, men det vil normalt også være OK mellom ulike kurser.

Tradløst nett (WiFi) er fleksibelt og kan potensielt tilby svært gode hastigheter. En dual band (2,4GHz og 5GHz) router i prisklasse fra ca 800,- er normalt et helt greit utgangspunkt.

Mange faktorer kan påvirke kvaliteten og hastighet på ditt trådløse nett som f.eks.:
- ”Konkurranse” fra naboenes trådløse nett, annet utstyr som benytter samme frekvensbånd eller forstyrrer dette
- Vegger/etasjeskiller. Spesielt utsatt er 5GHz men signalstyrke vil raskt falle mot null også for 2,4GHz
- Nettverkskort, tilgjengelige protokoller osv på det utstyret som kobles til. Som eksempel kan en nevne at en del relativt nye mobil telefoner og nettbrett ikke takler hastigheter over 12Mbps

Best mulig plassering av WiFi routeren er helt sentralt for å optimalisere dekningen i leiligheten. For de fleste vil det likevel gjerne bli et kompromiss mellom optimal dekning og et ønske gjemme den bort litt fordi den ikke nødvendigvis er veldig dekorativ.

Trådløst nett – WiFi ”Mesh” er et alternativ dersom en vil dekke alle kroker i hele leiligheten med optimal WiFi dekning. Om du vil vite litt mer om slike systemer kan du søke generelt på f.eks ”wifi mesh” eller kikke på artikkel i Tek.no 

 

Forenklet beskrivelse av fibernett i borettslaget

A. Tilkoblingspunkt eksternt nettverk i Sannergata
B. Fibre til sentralt aksesspunkt Valdresgata 3A
C. Aksesspunkt inkl. skap, rack, strømforsyning m.m. + bredbåndsleverandørens aktive utstyr.
D. To fiber fra aksesspunkt til hver enkelt leilighet. APC slip
E. Koblingspunkt i leilighet, typisk med en terminert fiber i reserve, og en fiber videre til modem
F. Fiber patch
G Fibermodem

A, B, G, og aktivt utstyr i C tilhører bredbåndsleverandøren også etter at bindingstid er utløpt.

 

2/7-17 JAG