Brannslukkingsapparat og røykvarslere

Alle leilighetene er utstyrt med to obligatoriske røykvarslere samt et pulverapparat for brannslukking. Dette utstyret skal følge leiligheten.

Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyr for brannsikring, mens det er andelseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden.

Dersom utstyret mangler eller er defekt må dette snarest mulig meldes til styret eller vaktmester .

Røykvarslere

I 2016 ble det levert ut og montert to nye Deltronic optiske/termisk røykvarslere til alle leiligheter. Disse enhetene har 10 års garanti på batteri.

To røykvarslere er å betrakte som en minimumsløsning. Ideelt sett kan man ha røykvarslere i alle soverom, stue, kjøkken og kott. Og de bør kunne detektere både flamme- og ulmebrann.

De mer avanserte røykvarslerne på markedet kan også sammenkobles trådløst for å sikre varsling i alle rom uansett hvor brannen først detekteres.

Du bør sjekke at varslerne er i orden med jevne mellomrom. Produsenter anbefaler typisk at man kontrollerer hver måned. Varslerne bør også støvsuges jevnlig med påsatt myk børste.

Pulverapparat

I tillegg til røykvarslere har hver boenhet fått utlevert pulverapparat. Siste felles utdeling var i 2011. I 2016 ble det gjennomført en obligatorisk 5-års kontroll. Apparater som er godkjent vil være merket med kontrolldato 8/16 og en dato 8/21 som neste obligatoriske kontroll.

Borettslaget tilrettelegger for felles kontroll av brannslukkere en gang i året. De som ikke benytter denne anledningen, må selv sørge for å få det gjort. Ved mangler må man melde fra til vaktmester eller styret.

Apparater som ikke er godkjent bør fjernes fra leiligheten for å sikre at du griper fatt i et fungerende apparat om det oppstår en nødssituasjon.

Det er viktig å forsikre seg om at gummislangen er skrudd på apparatet og ikke kun ligger løst ved siden av pulverbeholderen. Det anbefales å vende på apparatet en gang i blant for at ikke pulveret skal klumpe seg. Et tips for å huske dette, kan være å snu apparatet når man stiller klokka vår og høst til sommer elller normaltid.

5/9-17