Branninstruks

Som beboer har du følgende plikter:

1. Det må ikke plasseres gjenstander i rømningsveien (oppgangen) som kan være til hinder ved evakuering, og/eller som er brennbare.

2. Kontroller at brannsikringsutstyret i din bolig til enhver tid er i orden, og meld i fra til styret hvis det er skader eller mangler ved utstyret.

3. Sørg for at elektriske installasjoner i din boenhet til enhver tid er forsvarlige.

4. All bruk av åpen ild (f.eks. stearinlys) skal til enhver tid være under oppsikt. (Dette gjelder også bruk av elektriske artikler som kan utvikle varme eller kortslutninger). Pass på å slå elektriske apparater helt av (f.eks. TV) og trekk helst ut kontakten når apparat med termostat ikke er i bruk (f.eks. kaffetrakter).

VED BRANN

1 - Slukk branntilløpet

(Hvis brannen har fått "godt tak" skal du ikke fortsette slukkearbeidet)

2 - Varsle naboer

3 - Kom i sikkerhet

(Gå ut av bygningen på betryggende avtstand)

4 - Ring brannvesenet

TLF: 110