Bolignummerering i Valdresgata

Bolignummeret, f.eks. H0302, betyr normalt 3. etasje (hovedetasje 3), leilighet nummer to fra venstre når du kommer opp trappen. Men ikke i Valdresgata borettslag.

I Valdresgata borettslag kan H0302 faktisk være leiligheten nummer en fra venstre når man kommer opp trappen til 3. etasje. Hvordan kan det ha seg?

Jo, for Oslo og Bærum er det unntak fra den generelle regelen står det å lese på hjemmesidene til Statens kartverk. I nevnte kommuner skal man for de to siste siffrene regne fra venstre mot høyre når en står UTENFOR INNGANGSDØREN TIL OPPGANGEN og altså ikke når man kommer opp trappen.

For de aller fleste blokker i Norge faller dette faktisk ut med samme resultat. Men i de fleste blokkene i Valdresgata borettslag er trappeoppgangen "trukket tilbake fra inngangsdøren og til baksiden av huset" og dermed vender vi 180 grader rundt når vi kommer opp trappen.

Det er faktisk kun i Valdresgata nr.1 og nr.3 der dette ikke er tilfellet, siden inngangsdøren og trappeoppgangen her er på samme side av huset. I de andre blokkene er inngangsdøren og trappeoppgangen på hver sin side av huset, og da må du stå utenfor inngangsdøren og telle leilighetene i oppgangen fra venstre mot høyre for å finne de to siste siffrene i bolignummeret ditt.

Merk forøvrig at det for nr.13 A og nr.25 D er spesielt viktig å være oppmerksom på at man kun skal telle leiligheter i sin egen oppgang. Står man utenfor nr.13 A eller nr.25 er det fort gjort - men helt feil - å telle med leiligheten i hhv. nr.13 B og nr.25 C.

Men hvorfor fraviker Oslo og Bærum i det hele tatt hovedprinsippet for bolignummerering? Før boligadresseprosjektet (BAP) startet hadde Oslo og Bærum fra begynnelsen av 80-tallet allerede registrert en del bolignummer ihht. til egen tolkning av en eldre registreringsinstruks. Dengang relaterte de bolignummeret til "utvendig inngang". Derfor godtok BAP at Oslo og Bærum avvek fra de nye retningslinjene med telling "fra venstre mot høyre når du kommer opp trappen" som alle andre kommuner senere har fulgt.

Mer om bolignummerering finner du på hjemmesidene til Statens kartverk .

PS Mange som kontakter styret oppgir H-nummer som identifikasjon. Det er viktig å huske at dette nummeret ikke er unikt, så om du ikke samtidig skriver adressen vet vi ikke hvilken leilighet det dreier seg om. Et bedre alternativ er å oppgi leilighetsnummer siden dette er unikt for akkurat din leilighet.