Boder

De fleste leilighetene har bodplass i sin egen oppgang. Men toppleilighetene, bortsett fra de i nr. 25, har kjellerbod på baksiden av nr. 1a.

Bod er formelt en del av fellesareal som beboer har fått en bruksrett til.

Det er ikke definert noen standard størrelse på bod og det er heller ikke gitt at man kan beholde samme bod og areal for alltid. I praksis må borettslaget tilpasse størrelse/utforming til tilgjengelig plass. Tilgjengelig plass er ikke konstant siden nye behov og/eller krav kan gjøre det nødvendig å bygge om. Beboere som da får noe større plass skal ikke betale ekstra, og beboere som får noe mindre plass blir ikke kompensert.

Gjennom årene har beboere byttet boder mellom seg ved, f.eks beholdt boden ved kjøp av ny leilighet i samme oppgang. Dette har kun unntaksvis vært meldt fra til styret, så det finnes ikke noen oppdatert oversikt på hvilke boder som tilhører den enkelte leilighet.

I utgangspunktet er det forrige eier sitt ansvar å informere nye eiere om hvilken bod som er tilknyttet leiligheten. Fikk du ikke informasjon fra forrige eier kan du kontakte vaktmester for assistanse, men siden det ikke finnes noen sentral oversikt må du regne med at det tar tid å finne ut av det.

18/6-16JAG