Bilkjøring og parkering

Bilkjøring og midlertidig parkering inne i borettslaget skal bare skje ved varetransport og andre helt nødvendige formål. All kjøring skal skje i gangfart.

Av hensyn til barns lek og fordi de trange gatene må være åpne for utrykningskjøretøy, skal bilkjøring inne i borettslaget begrenses mest mulig. Det er tillatt å kjøre inn for å laste av tunge ting eller for å bringe bevegelseshemmede beboerer til døra.

Det er tillatt med stans i det tidsrommet som er nødvendig for lasting / lossing og av- og påstigning.

Parkering inne i borettslaget er normalt ikke tillatt. Ekstraordinære behov må avklares og avtales med vaktmesteren på forhånd.