Beplantning - rådhusvin fremfor villvin

Det finnes to typer villvin som vokser i - eller snarere på - borettslaget. Rådhusvinen som bl.a. vokser på nr. 25 A er relativt snill mot veggen, mens den langt tyngre villvinen som vi har mest av, sliter på vegger og tak.

Villvinen er flott å se på, ikke minst når den blir rødfarget på høsten. Men den er tung og har en lei tendes til å sprenge opp gesimsen på takene, noe som da selvfølgelig må utbedres. Ser du dette hos deg, så meld fra til vaktmesteren.

Det samme problemet har vi imidlertid ikke med rådhusvinen, som er en god del nettere enn villvinen. Den blir på langt nær så stor og tung som villvinen, og er derfor langt mer skånsom mot husene. Og om våren huser den færre insekter og fugler, noe som de som har vinduer ”mitt i vinen” helt sikkert har erfart.

Villvin som vokser inn på balkonger kan være dekorativt men det kan også være svært skadelig for byggene og påføre oss store ekstra vedlikeholdskostnader. Spesielt utsatt er trepaneler, vinduer, dører samt områder der villvin kan vokse inn i sprekker og åpninger generelt. Andelseiere må bidra til å sikre at fasader, tak og gulv ikke skades unødig ved å fjerne villvin  som vokser inn på utsatte deler av balkongen.