Balkongbelegget - vedlikehold

Belegget på balkonggulvene krever oppfølging av den enkelte beboer. Les om forholdsregler, rengjøring og retningslinjer som må følges om belegget skal males, flislegges eller tildekkes.

RENGJØRING

1. Overflaten feies jevnlig, for å fjerne sand,stein m.m.

2. Det må ikke samle seg avfall i rør og avløp.

3. Minst en gang i året, spesielt etter vinteren, må overflaten rengjøres for rester av eventuelle salter fra is- og snøsmelting, samtandre urenheter.

4. Rengjøring med vanlig husholdningsåpe, Zalo, - Ajax Universal (ph 6,5)– Grønnsåpe furunål naturell eller tilsvarende produkter. Tørkes av med rent vann på vaskeklut eller tilsvarende.

5. Kaffe, vin og syrlige produkter kan føre til misfarging av overflaten og bør tørkes opp umiddelbart.

6. Man bør unngå å utsette overflaten for spisse og skarpe gjenstander, som f.eks. snøryddingsredskaper, stolben, borden o.l. som ikke har gummiknotter.

Ettersyn

1. Det anbefales at det gjennomføres periodisk ettersyn. Ettersyn bør imidlertid foretas minst en gang pr. år.

Bemerkninger rapporteres til styret i Valdresgt. borettslag eller vaktmester.

MALING

Flere ønsker å male balkongbelegget. Det er mulig, men det må være med riktig maling.

Balkongene har to forskjellige typer belegg:

- Polytyranbelegg ble benyttet på Valdresgata nr. 3, 25 og 13 B, 13 C og 13 D.

- Epoxybelegg ble benyttet på øvrige blokker (inkl. 13 A).

Det er viktig å velge en malingstype som passer til belegget. Det vil komme oppslag med konkrete malingstyper som kan brukes på de to forskjellige beleggene.

*Merk at flere som opprinnelig fikk PU belegg senere har fått lagt Epoxy. Du bør alltid sjekke med fagfolk før du gå igang.

FLISER ELLER ANNET BELEGG

Det kan legges fliser, trelemmer, plastgress eller lignende på verandagulvet under forutsetning av at det ønskede produktet ikke skader Sika-belegget. For fliselegging gjelder egen prosedyre.

Styret ser for så vidt det som en fordel at verandagulvet blir beskyttet mot skarpe gjenstander som stolbein uten gummiknotter og lignende. Dette vil forlenge levetida for belegget og utsetter behovet for vedlikehold. Skader som oppstår på belegget må meldes til vaktmester slik at dette kan repareres raskt. Belegget er ikke evigvarende og vi må dessverre belage oss på at det trengs vedlikehold over tid, forhåpentlig ikke like omfattende som nå.

FLISER

Styret pålegger alle beboere som skal etablere fliser på verandagulvet å følge "Prosedyre for etablering av fliser på veranda fra Sika Norge AS", og å bruke kvalifisert flisleggerfirma. De andelseiere som ønsker å etablere fliser på veranda må gi skriftlig beskjed til styret.

Tekniske spesifikasjoner angående flislegging

Den enkelte andelseier er selv ansvarlig for prisinnhenting og at arbeidet utføres etter god byggeskikk.