24 okt 2019

2019-10 Avtale inngått - lading som tjeneste

Borettslaget signerte avtale med Ohmia Charging tidligere denne måneden. Det er den løsningen og leverandøren som vi snakket om på beboermøtet i september.

I denne lenken finner du mer informasjon om avtalen og om grunnlaget for vårt valg

På leverandørens hjemmeside https://www.ohmiacharging.no finner du mer informasjon om hvordan det fungerer i praksis, inkludert tjenestebeskrivelse og avtalevilkår.

Som nevnt på beboermøtet er arbeidet med ny infrastruktur beregnet å ta 5-8 uker fra det tidspunktet Hafslund svarer positivt på søknad om nytt anlegg. Vi vet ikke hvor lang behandlingstiden er på søknader som dette nå, men tidligere kunne det ta flere måneder.