Endret: 13 aug 2019     Opprettet: 29 jul 2019

2019-07 Arbeider i parkeringshuset

Under reklamasjonsarbeider som ble gjennomført 8 til 22 juli ble det i underkant av betongdekke oppdaget flere steder store steinreir, dvs.: dårlig utstøpt betong fra den gangen bygningen ble oppført. Areal berørt er på ca 120 m2. Betongen er i disse områdene delaminert i høyde med fordelingsarmeringen som ligger over hovedarmeringen.

Se også rundskriv ved å følge denne lenken

Oppdatering her