27 jun 2018

2018-06 Dine forslag til rehabilitering av grøntområder VG13

Setningsskadeprosjektet går etter planen så det skal være klart for innflytting 1. oktober. I den forbindelse vil de midlertidige løsninger som utgangene på baksiden av VG13 bli fjernet. Setting av kantstein og opprydning i front av bygget vil settes i gang i løpet av sommeren.

Nå starter vi med ”blanke ark” når det gjelder hva vi ønsker å gjøre i forhold til beplanting og utnyttelse av områdene rundt bygget.

Det er lagt ut et grunnlagsdokument som du kan finne ved å følge denne lenken

Alt i dokumentet er å betrakte som et innspill fra styreleder. Innholdet er en lett blanding av forslag som allerede har kommet fra beboere og styreleders egne ideer om hva som kunne fungere bra i borettslaget. Tanken er å vise hvilke områder i borettslaget vi snakker om og samtidig gi noen eksempler som kan fungere som en trigger for din kreativitet.

Send dine forslag til styrets epost styret@valdresgataborettslag.no innen 31/8-18

Styret vil gå igjennom alle innspill og samle disse til et eller flere komplette alternativ som presenteres og diskuteres på beboermøte etter at forslagsfrist er utløpt.