17 apr 2018

2018-04 Hafslund og bytte av målere

Borettslaget har flere ganger forøkt å gi melding til Haflund om at det ikke er behov for at beboere er hjemme under målerbytte siden våre målere er plassert i skap på fellesområde som Hafslund allerede har tilgang til. Informasjonen har dessverre ikke glidd inn så det sendes fortsatt ut standardiserte SMS med varsel om at de kommer til å ringe for å avtale tidspunkt med hver enkelt beboer.

Meldinger fra borettslaget om at det ikke er mulig å sette opp nye målere i nr 13 mens setningsskadeprosjekt pågår har heller ikke blitt tatt hensyn til så den automatiserte SMS varslingen her går ufortrødent videre.

Styret har for øvrig fått melding om at Hafslund i flere tilfeller har meddelt beboere at målerbytte er forsinket fordi de ikke har fått nøkler av borettslaget. Dette er imidlertid ikke sant. Hafslund har hatt nøkkel til alle våre oppganger i mange år, og de har også blitt gitt mulighet til å signere ut fler dersom det skulle være behov.