Vennelyst

I 1850 var området der Valdresgata borettslag ligger i dag jorder som tilhørte løkkeeiendommen Vennelyst som lå godt utenfor byen.

Vennelyst

Løkkeeiendommen Vennelyst ble skilt ut fra gården Nedre Foss i 1816. Først i 1859 ble området en del av byen. En stripe som tok med seg industrien langs Akerselva og området bort til Christiesgate ble da innlemmet i byen.

Områdene øst for Christiesgate ble først en del av byen ved byutvidelsen i 1878. I byplanen fra 1912 har byen nådd sørsiden av Sannergata. Kvartalene rundt, fra Valdresgata til Vogtsgate og på andre siden til Christiesgate og langs Vogtsgate er utbygd. Skolene Sagene og Lilleborg er på plass, men ellers er det løkker og spredt småhusbebyggelse nord og østover. Tomten der borettslaget ligger i dag var fortsatt ubebygd.

I 1926 har kommunen overtatt tomten. I 1936 er Salemkirken bygget, og under krigen satte tyskerne opp midlertidige brakker som ble stående helt til det ble aktuelt med utbygging rundt 1970.

Da diskusjonen om bebyggelse av tomten kom opp i begynnelsen av 1970-årene var tomten fortsatt nesten ubebygd, bortsett fra de midlertidige militære brakkene. På denne tiden ville mange gjerne bygge stort og høyt, og blokker på 12-14 etasjer ble visstnok nevnt på meget høyt byplannivå. Planene om høyhus møtte motbør. Byplankontoret og bygningsrådet bestemte seg derfor for å utlyse en idékonkurranse i 1975. Og resten er (borettslagets) historie ...

Kilde: Valdresbulletinens jubileumsnummer fra 2000