Hallénparken

Parken bak borettslaget var i sin tid også en del av løkkeeiendommen Vennelyst, og har blant annet huset garveri for Brødrene Hallén.

Hallénparken

av Odd Risterud

Hallénparken er grøntområdet på 12 dekar som avgrenses av Christian Michelsens gate, gangveien i Christies gates nordlige forlengelse, gangveien i Biermannsgatas forlengelse mot Christies gate, Valdresgatas nordlige del, Holsts gate og Vogts gate. Her lå i sin tid eiendommen Vennelyst, hvor det fortsatt står en rødmalt stue – merket Anno 1781 over døra - og et uthus.

Sigvardt Blumenthal Petersen (1788-1865) ble handelsborger i Christiania 1807, og drev stort i mel- kolonial- og manufakturhandel. I 1817 ervervet han eiendommen, og oppførte en toetasjes bygning i empirestil.

Sigvardt Blumenthal Petersens barnebarn, byråsjef Sigv. Petersen, har i en slektsbok fra 1922 gitt nærmere opplysninger om bestefaren og eiendommen:

Fra boka siteres: Bedstefar eiet ogsaa løkkerne Vennelyst, Elisenberg og Sommerro, hvor han bodde til sin død. Vennelyst tilhjemledes ham ved arvefæsteskjøte fra Hans Grûner, tinglyst 10/1-1817. Vennelyst har senere bl. a. tilhørt advokat Birch, garver Harald Lilloe og Brødrene Hallên, som har sin store fabrik paa eiendommen. Den er for den aller største del bebygget og omfattes av Sannergaten mot syd, Valdersgaten (sic) mot øst, Østgaards gate mot nord og Vogts gate mot vest. Hovedbølet (Holsts gate nr. 13), en hvit toetages bygning med høit skraatak og sorte, glaserte taksten, eies nu av hr. Thorleif Hallén.

Eiendommen ble solgt til kommunen i 1972. Ved kommunal reguleringssak vedtatt av formannskapet 28. november 1975, ble området regulert som spesialområde for bevaring, tomter for offentlige bygninger - daginstitusjoner – friområde – gangvei m.m. I denne saken er eiendommen beskrevet slik: Bebyggelsen består av en hovedbygning i 2 etasjer, en stor stall nærmest Chr. Michelsens gate, en drengestue og et uthus. Hovedhuset og drengestua nyttes i dag til beboelse, mens de to andre bygg brukes som lager. Syd for hovedbygningen er det en gammel have med store praktfulle trær. Bestående bygninger og parkanlegget har antikvarisk verdi …

Hovedhuset brant ned i 1985. Stallen ble revet noe senere.

Kilder: Oslo Byleksikon, Per Fuglum i Norsk Biografisk Leksikon, Bystyrets forhandlinger 1975, sak 450, Sigv. Petersen, Sigvardt Blumenthal Petersens slekt (1922) 12-13.