Einar Tambarskjelves plass

Plassen som ligger et lite steinkast unna oss bærer navnet Einar Tambarskjelves plass.

Einar Tambarskjelves plass

av Stefano Donati

I 1901 fikk plassen i krysset Christies gate / Dælenenggata navnet Einar Tambarskjelves plass, etter trønderhøvdingen Einar Eindrideson (ca. 980-1050).

Einar var en gjennomgangsfigur i kongesagaene og er berømt for sin styrke og ferdigheter med pil og bue. Han fikk tilnavnet "Tambarskjelve" (av norrønt tomb som betyr buestreng) fordi han var den beste bueskytteren i landet.

Pussig nok, utenfor Dælenenga idrettsplass står det en statue som i Kultur- og idrettsetaten går under navnet "Bueskytteren". Men nederst på sokkelen står det risset inn: Einar Tambarskjelve.

Grosserer Tobias Larsen og hustrus legat til Kristiania bys forskjønnelse innbød i 1928 til konkurranse om en idrettsskulptur foran Dælenenga idrettsplass. Dyre Vaa vant med denne figuren, og den ble altså satt opp der i 1930, kun et kort bueskudd unna Einar Tambarskjelves plass.