Borettslaget i tall

Borettslaget består av 13 hus med i alt 23 oppganger, 196 leiligheter og 183 parkeringsplasser i eget parkeringshus.

2.5 dekar

Borettslaget dekker et område på ca. 2.5 dekar.

36 grunnmoduler, 13 hus

Blokkene i borettslaget er bygget opp av skråstillte grunnmoduler som står fritt eller er koblet sammen i lange kjeder i en gjentagende vinkelform. Borettslaget består av i alt 36 grunnmoduler som danner til sammen 13 hus.

28 av grunnmodulene er koblet sammen i rekker:

Valdresgata 1A - 1B: 4 grunnmoduler

Valdresgata 3A - 3D: 8 grunnmoduler

Valdresgata 13A - 13D: 7 grunnmoduler

Valdresgata 15: 2 grunnmoduler

Valdresgata 25A - 25D: 7 grunnmoduler

8 av grunnmodulene er frittstående. Dette gjelder Valdresgata nr. 5, 7, 9, 11, 17, 19, 21 og 23.

23 oppganger

Vi har i alt 23 oppganger. Alle frittstående grunnmoduler har egen oppgang, mens i sammenkoblede rekker deler normalt to og to grunnmoduler samme oppgang. Unntakene her er nr.13A og nr.25D som begge har egen oppgang selv om de står i sammenkoblede rekker. Totalt har dermed 10 grunnmoduler "egen oppgang", mens 26 grunnmoduler har "delt oppgang".

196 Leilighteter

Det finnes i alt 196 leiligheter fordelt på 68 2-roms, 26 3-roms, 46 4-roms og 56 5-roms. Plantegninger for leilighetstypene finner du her.

Alle 26 grunnmoduler med delt oppgang inneholder 5 leiligheter hver:

1. etasje: en 2-roms

2. etasje: en 5-roms

3. etasje: en 5-roms

4. etasje (+loft): en 3-roms og en 4-roms

De 2 grunnmodulene som står i sammenkoblede rekker, men med egen oppgang - 13A og 25D - inneholder 5 leiligheter hver:

1. etasje: en 2-roms

2. etasje: en 5-roms

3. etasje: en 5-roms

4. etasje (+loft): to 4-roms

Alle 8 frittstående grunnmoduler inneholder 7 leiligheter hver:

1. etasje: en 2-roms

2. etasje: to 2-roms

3. etasje: to 2-roms

4. etasje (+loft): to 4-roms

Antall leiligheter brutt ned på etasje og leilighetstype:

1. etasje: 36 2-roms

2. etasje: 16 2-roms og 28 5-roms

3. etasje: 16 2-roms og 28 5-roms

4. etasje (+loft): 26 3-roms og 46 4-roms

183 parkeringsplasser

Parkeringshuset har 5 etasjer med i alt 183 parkeringsplasser.

1. etasje: 32 plasser

2. etasje: 37 plasser

3. etasje: 37 plasser

4. etasje: 37 plasser

5. etasje: 40 plasser